Lånesläp* Fri byggrådgivning Noga utvalda artiklar
 • Stäng
   • Öppettider

  Trärådhuset

  Trärådhuset

  För att bygga ett hus krävs en hel del fackkunskap. Hur anläggs en stabil och fuktsäker grund? Hur ska en korrekt vägganslutning mot ett mellanbjälklag utföras? I verktyget Trärådhuset kan du få svar på de här och många andra frågor.

  I verktyget Trärådhuset visas, både översiktligt och i detalj, hur ett trähus ska vara konstruerat på ett professionellt sätt. Sajten är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt. Trärådhuset är framtaget i samarbete med Svensk Trä.

  Till verktyget Trärådhuset